Makü Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar Dergisi